Đề thi thử ĐH 2011-2012 của Đại học Sư phạm Hà Nội

01. Đáp án Đề thi thử lần 1 năm 2012 Sư phạm Hà Nội Lý, Hóa, Toán (thi ngày 08/01/2012).

Đề thi thử lần 1 Đại học Sư phạm Hà Nội môn Hóa (Mã đề 211)

http://download101.vnmath.com/data/%5BVNMATH.COM%5D-HOA-HOC-DE-THI-THU-2012-DHSP-HN-LAN1.pdf.rar?attredirects=0&d=1

ĐÁP ÁN THI HÓA Lần 1 năm 2012 MÃ ĐỀ 211 của Sư phạm Hà Nội:

1C, 2C, 3A, 4A, 5D, 6C, 7A, 8A, 9A, 10D, 11D, 12B, 13D, 14B, 15B, 16C, 17B, 18A, 19A, 20B, 21D, 22D, 23A, 24D, 25C, 26C, 27B, 28C, 29C, 30A, 31D, 32B, 33A, 34C, 35B, 36D, 37C, 38B, 39C, 40D, 41B, 42A, 43B, 44C, 45B, 46D, 47D, 48A, 49D, 50D, 51C, 52B, 53A, 54C, 55C, 56A, 57D, 58B, 59A, 69B.

Đề thi thử lần 1 Đại học Sư phạm Hà Nội môn Lý (mã đề 122)

http://download101.vnmath.com/data/%5BVNMATH.COM%5D-VAT-LY-DE-THI-THU-2012-DHSP-HN-LAN1.pdf.rar?attredirects=0&d=1

ĐÁP ÁN THI HÓA Lần 1 năm 2012 MÃ ĐỀ 122 của Sư phạm Hà Nội:

1A, 2C, 3C, 4D, 5C, 6B, 7B, 8C, 9C, 10D,11A, 12D, 13B, 14A, 15B, 16C, 17A, 18B, 19D, 20C, 21B, 22A, 23D, 24A, 25B, 26B, 27D, 28D, 29C, 30D, 31C, 32D, 33B, 34B, 35D, 36A, 37A, 38C, 39A, 40D, 41A, 42B, 43A, 44D, 45B, 46C, 47D, 48B, 49C, 50A, 51B, 52B, 53A, 54C, 55D, 56C, 57C, 58A, 59D, 60A.

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử số 1 môn Lý năm 2012 của ĐH SP HÀ NỘI

http://www.mediafire.com/?q6y6vbgyoc6powm

Đề thi thử môn Toán Trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2012

http://www.mediafire.com/?2np1zkpxr1c8tml

http://download101.vnmath.com/data/%5BVNMATH.COM%5D-DE-THI-THU-2012-DHSP-HN-LAN1.pdf.rar?attredirects=0&d=1

Đáp án Đề thi thử lần 1 Đại học Sư phạm Hà Nội môn Toán

http://download101.vnmath.com/data/%5BVNMATH.COM%5D-DAP-AN-DE-THI-THU-2012-DHSP-HN-LAN1.pdf.rar?attredirects=0&d=1

Đề thi thử Đại học môn tiếng Anh năm 2012 của Sư phạm Hà Nội lần 1 (có đáp án)

http://www.mediafire.com/?6skzsqi6wazqbq8

02. Sư phạm Hà Nội – Thi thử Toán Hóa Lý lần 2 năm 2012 (Đề thi đáp án) ngày 20/02

Đề thi thử môn Toán lân 2 Sư phạm Hà Nội

Đáp án Đề thi thử của Sư phạm Hà Nội lần 2

http://www.mediafire.com/?gcd2bx9oisx92v9

Đề thi thử lần 2 môn Hóa của ĐH Sư phạm Hà Nội.

http://www.mediafire.com/?kliyp1kqn5j3a3b

ĐÁP ÁN Đề thi thử môn Hóa lần 2 năm 2012 Sư phạm Hà Nội (MÃ ĐỀ 221):

1C, 2A, 3A, 4B, 5A, 6C, 7A, 8C, 9D, 10C, 11C, 12C, 13D, 14B, 15B, 16D, 17D, 18A, 19A, 20A, 21C, 22B, 23D, 24C, 25B, 26D, 27A, 28D, 29A, 30A, 31C, 32D, 33D, 34A, 35B, 36C, 37C, 38D, 39B, 40A, 41C, 42D, 43C, 44A, 45B, 46B, 47B, 48D, 49D, 50B, 51B, 52B, 53A, 54D, 55D, 56C, 57B, 58B, 59C, 60A.

Đề thi thử môn Lý lần 2 năm 2012 Sư phạm Hà Nội

http://www.mediafire.com/?rcpfte8xnktvqh8

ĐÁP ÁN Đề thi thử môn Lý lần 2 năm 2012 Sư phạm Hà Nội (MÃ ĐỀ 121):

1D, 2B, 3B, 4A, 5A, 6A, 7B, 8A, 9B, 10D, 11C, 12D, 13C, 14A, 15C, 16A, 17C, 18D, 19B, 20C, 21A, 22B, 23B, 24D, 25D, 26A, 27D, 28C, 29A, 30C, 31B, 32A, 33C, 34B, 35B, 36C, 37D, 38B, 39C, 40D, 41B, 42C, 43A, 44C, 45D, 46B, 47D, 48C, 49D, 50C, 51C, 52C, 53A, 54B, 55B, 56D, 57B, 58B, 59D, 60A.

Đề thi thử Đại học môn tiếng Anh năm 2012 của Sư phạm Hà Nội lần 2 (có đáp án)

http://www.mediafire.com/?f3a6vj7bvumwx42

3. Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội Đề thi thử 2012 lần 3 Toán Lý Hóa

Đề thi thử 2012 lần 3 môn Toán chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.

http://www.mediafire.com/?k33g2p8382gb3f9

Đề thi thử 2012 lần 3 môn Vật Lý chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

http://uploaded.to/file/9wqlipjv

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử số 3 môn Lý năm 2012 của ĐH SP HÀ NỘI

http://www.mediafire.com/?3dca3808nvflrdr

Đề thi thử Đại học 2012 lần 3 môn Hóa Sư phạm Hà Nội

http://uploaded.to/file/yabnx731

Đề thi thử Đại học môn tiếng Anh năm 2012 của Sư phạm Hà Nội lần 3 (có đáp án)

http://www.mediafire.com/?3dwm6le9ni410z2

or:

http://www.mediafire.com/?3dwm6le9ni410z2

4. Đề thi thử lần 4 Đại học Sư phạm Hà Nội 2012 Toán Hoá Lý

Đề thi thử lần 4 Đại học Sư phạm Hà Nội 2012 môn Toán (có đáp án)

http://www.mediafire.com/?4ijqfaoe9o3y4pb

Đề thi thử lần 4 Đại học Sư phạm Hà Nội 2012 môn LÝ (có đáp án)

http://www.mediafire.com/?6bbzx1hi25zsavd

Đề thi thử lần 4 Đại học Sư phạm Hà Nội 2012 môn HOÁ (có đáp án)

http://www.mediafire.com/?ud5s0uu537k8bsg

5. Đề thi thử Đại học lần 5 của khối THPT chuyên Sư phạm Hà Nội môn Toán 2012 (có đáp án)

http://www.mediafire.com/?uy2z8jgokmf9gby

http://dl.dropbox.com/u/44086534/ebooktoan.com/Thi%20thu%20SPHN%20Lan%205%20%202012.pdf

http://dl.dropbox.com/u/44086534/t4-2012/De%20thi%20thu%20DHSP%20lan%205%20nam%202012.rar

6. Đề thi thử ĐH lần 6 môn Toán của ĐHSP Hà Nội 2012

http://www.mediafire.com/?ls4j7lf1xm9lq6m

Đề thi thử môn Vật Lý lần 6 Sư phạm Hà Nội 2012

http://www.mediafire.com/?1rexfh969mhvxa4

Đề thi thử môn Hóa học lần 6 sư phạm Hà Nội

http://www.mediafire.com/?6zq7w1ef3k99kue

Đề thi thử môn Sinh học lần 6 sư phạm Hà Nội

http://www.mediafire.com/?tki6zxxk54j53d7

Đáp án các môn Lý Hóa Sinh các bạn down link sau:

http://www.mediafire.com/?7aciti5bzu6xx6a

7. Đáp án Đề thi thử lần 7 môn Toán Đại học Sư phạm Hà Nội 2012.

Ki thi diễn ra ngày 20/5/2012.

http://www.mediafire.com/?mzz5l2pa7bwcolo

or:     http://www.mediafire.com/?apjqnco429idn2k

Lí:

http://www.mediafire.com/?9rz1wz84lm8uuxe

Sinh:

http://www.mediafire.com/?g8g6r63mt6fjakb

Hóa:

http://www.mediafire.com/?rsokwu38tcf5xrs

8. Đề thi thử Lý, Hóa, Toán của ĐH SP Hà Nội lần 8 năm 2012

ngày 17-18/6/2012

Đây là đợt thi thử cuối cùng của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2012.

Đề thi thử môn Toán năm 2012 của Sư phạm HN lần 8 (có đáp án và thang điểm chi tiết)

http://www.mediafire.com/?pbsi3sp7to79yaf

or:

http://www.mediafire.com/?5w6c063jmm066h5

Đề thi thử môn Lý năm 2012 của Sư phạm HN lần 8 (có đáp án và thang điểm chi tiết)

http://www.mediafire.com/?haoq0mr2a9ia9h3

Đề thi thử môn Hóa lần 8 của sư phạm Hà Nội (có đáp án và thang điểm chi tiết)

http://www.mediafire.com/?5dyx1k3hy1fs9pu

 

Dành cho khối B (môn Sinh)

Tuyển tập đề thi thử Đại học môn Sinh học của các trường trên cả nước năm 2012. Hầu hết đều được biên soạn bằng MS word, có đáp án

http://www.mediafire.com/?twn967aaso4q3cw

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>